Museum Vrolik

This summer I paid a visit to the Vrolik Museum in Amsterdam, an anatomy museum with a vast collection of specimens. I love this museum and highly recommend a visit when you are in the neighbourhood. It is located at the AMC academic hospital south of the city centre, just a short ride on the… Continue reading Museum Vrolik

Meer dan 1 miljoen sociale huurwoningen in Nederland zijn onderbezet

De krapte op de woningmarkt speelt in sommige regio‚Äôs van Nederland al decennia. Buiten de problemen voor studenten om een kamer te vinden en voor starters om een woning te kopen zijn er ook problemen in de sociale huursector. De wachttijden lijken almaar langer te worden, en dat terwijl het kopen van een eigen huis… Continue reading Meer dan 1 miljoen sociale huurwoningen in Nederland zijn onderbezet